V sobotu 7.1. jsme se zúčastnili pravidelného licenčního semináře ČFTKFS, pořádaného jako obvykle v Praze Kobylisích. Trenéři, rozhodčí a zkušební komisaři z celé ČR se po COVIDové přestávce setkali konečně osobně. Seminář probíhal pod vedením prezidenta federace ing.Rachmy Soebajo, 9. DAN. Přednesli jsme také dvě přednášky – první pomoc a trenér jako Dobrý rodič.  Seminář probíhal v přátelském duchu a dohodli jsem s dalšími sensei na konkrétní meziklubové spolupráci, na kterou už se těšíme.

Foto z akce můžete najít na stránkách ČFTKFS.

Vaši trenéři