Shotokan styl Karate, který cvičíme, má kořeny v Japonsku, kde ho z Okinawy uvedl a zpopularizoval mistr Gichin Funakoshi .
Karate se ve své původní době vyvinulo jako účinný prostředek boje beze zbraně – odtud překlad „prázdná ruka“. Jinými slovy, končetiny a jiné částí těla se tréninkem stávají zbraněmi. Samotný mistr chápal karate jako prostředek ke zlepšení charakteru člověka, jako cestu (japonsky „do“). Proto je správnější název karate-do, tzn. cesta prázdné ruky.

V původním pojetí „tradičního karate“ tato cesta nikdy nekončí a lze ji považovat za cíl. Tzn. vytrvalé usilování o zlepšení sebe sama a karate. Karate bylo a je primárně obranným systémem, proto mistr Funakoshi nepodporoval závody. Jeho nejlepší žáci se postupně oddělili, rozdělili a založili vlastní federace Shotokan Karate. Japonská federace karate (1949) uspořádala první závody v karate, což inspirovalo další mistry a navzdory původní představě, se začalo formovat sportovní karate.

V následujících desetiletích se objevovaly snahy o sjednocení karate, ale byly neúspěšné. Z karate se začaly vytrácet původní ideály a smysl, začalo se stávat více sportem. Někteří mistři vnímali negativní důsledky tohoto vývoje a rozhodli se pro návrat ke kořenům. Federace, které tradiční rozměry karate vnímají jako důležité řadíme mezi tzv. tradiční karate, na sport orientované federace řadíme mezi tzv. sportovní karate. Jak tradiční, tak sportovní směry ale v současnosti pořádají závody a hranice mezi sportovním a tradičním karate nejsou ostré.

Karate Litovel je členem Federace tradičního karate Fudokan, která se zaměřuje na původní hodnoty karate, ale současně pořádá závody. Federaci Fudokan Shotokan založil v roce 1980 prof. Ilja Jorga, 10. Dan (Soke Fudokan karate) s podobně smýšlejícími karatisty. Fudokan pořádá v ČR, Evropě i světě závody včetně ME a MS. Závody probíhají v různých disciplínách, které se hodnotí z pohledu tzv. tradičního karate. Kromě technické vyspělosti se v jednotlivých disciplínách hodnotí také chování a etiketa karatisty během výkonu. Chybějící úklona, stejně jako jiný projev nerespektu, nebo neovládání se apod., může vést k prohře, nebo vyloučení karatisty ze závodu.