Jak se můžete snadno dozvědět, sám mistr Funakoshi se narodil předčasně, byl slabé konstituce a rodina mu nedávala velké šance na to, že vyroste do dospělosti. Shodou okolností se brzy setkal s prvním mistrem karate a začal své slabé tělo pravidelně cvičit. V té době bylo karate zakázáno a tak cvičil tajně. Postupně vyrostl v silného a zdravého muže, odjel z Okinawy a dokázal vytvořit a zpopularizovat v současnosti nejznámější styl karate na světě, Shotokan karate. Mistr se dožil 88 let a ke konci svého života napsal skromný životopisný souhrn Karatedó – má životní cesta, kde své zdraví a psychickou odolnost vděčně přičítá celoživotnímu cvičení karate.

Karate považujeme za bezpečný sport, nebo umění. Karate, včetně závodní formy, je koncipováno jako nekontaktní (u dětí není povolen žádný kontakt, u starších a dospělých závodníků je povolen kontakt lehký). V karate je kladen důraz na sebekontrolu, která je běžnou součástí tréninků. Pokud se nacvičuje ve dvojicích, pak se míra kontaktu odvíjí od zkušenosti cvičenců a použitých ochranných pomůcek.

Ke karate také patří postupné zvykání (otužování) těla na bolest, zátěž a nepohodlí, ale vždy s respektem k možnostem jednotlivce a s ohledem na zdraví. Příkladem vrcholných výkonů, trénovaných karatistů mohou být závody v lámání desek, cihel apod., které nevedou ke zranění. Toto se pochopitelně vašich dětí týkat nebude. Karatista má respektovat ostatní, ale také sebe a své tělo, proto se postupně učí, jak neublížit druhým ani sobě. V tomto duchu je veden trénink tradičního karate.