Pravidla, kterými se má karatista řídit v tělocvičně (dojo) i mimo ni, mistr Funakoshi formuloval v 5 bodech – tzv. Dojo Kun:

  • zaprvé – usiluj o zdokonalení charakteru
  • zaprvé – buď věrný a braň cestu pravdy
  • zaprvé – rozvíjej ducha úsilí
  • zaprvé – respektuj ostatní a projevuj laskavost
  • zaprvé – vyvaruj se násilného chování

Každý bod začíná slovem zaprvé, čímž je dána najevo stejná důležitost všech pravidel.