Description

Ka konci prázdnin jsme se zúčastnili letního soustředění ČFTKFS, několik fotek pro dokreslení atmosféry jsou zde.

Vaši trenéři